3 farver som fremmer delinger

Vi forbinder ofte farver med forskellige følelser, og farver bruges i stor stil i markedsføring og kampagner på nettet. Men kan farverne også påvirke de valg vi træffer på nettet?

I et nyere Amerikansk studie undersøgte man sammenhængen mellem forskellige farver på billeder, og hvor meget billederne blev spredt og delt på det sociale medie Pinterest. Det viste sig, at farverne kunne opdeles i 2 grupper med signifikant forskellig indflydelse.

I følge resultaterne fra studiet, så det især ud til, at farver som ”rød, pink og lilla”, fremmede delinger (kaldt ”repins” på Pinterest), mens farver som ”grøn, blå, sort, gul-grøn og gul” hæmmede antallet af delinger. Overordnet så det dog ud til, at billeder indeholdende farver generelt set blev delt mere end sort-hvid billeder.

Et andet interessant felt, som blev inkluderet i undersøgelsen var graden af mætningen på billedet, og også her var der signifikante resultater: nemlig jo højere mætning et billede har, des mere blev billedet delt. Omvendt så det ikke ud til, at lysstyrken havde nogen særlig betydning.

Betyder det så, at du er sikret delinger hvis du kun udvælger billeder med røde farver og høj mætning? Dine chancer for at få billedet delt, ser ifølge undersøgelsen, ud til at blive signifikant forøget, men som mange tidligere undersøgelser har vist, er der mange faktorer som spiller en rolle for folks motivation til at dele billeder. Eksempelvis har tidligere studier vist, at ansigter på billeder fanger opmærksomheden og dermed øger sandsynligheden for ex. kommentarer.

Kilde: link til undersøgelsen.