Er din mailadresse seriøs nok?

En stor del af online kommunikation foregår via e-mail, men har du nogensinde tænkt over hvilken indflydelse din e-mail adresse har på modtageren? Og er din e-mail seriøs nok?

I et interessant Hollandsk studie, har man undersøgt betydningen af ens e-mail adresse i forhold til, at blive indkaldt til en jobsamtale. Det viser sig faktisk, at der er en signifikant sammenhæng mellem ens valg af mailadresse (formel versus uformel) og sandsynligheden for at blive udvalgt.

Flere studier fortæller, at det handler om at få fremhævet sine vigtigste kvaliteter i sit CV ved jobsøgninger, da nogle af de første sekunders indtryk har en afgørende betydning – og ofte er der mange ansøgninger som skal læses igennem. Men hvor man måske skulle tro, at det er selve CV’et man skal have fokus på, viser det Hollandske studie nogle interessante resultater, og at man måske bør tænke på sit valg af e-mail adresse også.

I undersøgelsen testede man hypotesen om, at en formel mailadresse vil få en højere ”ansættelses score”, dvs. sandsynlighed for at blive ansat, frem for brugen af en uformel adresse. Ved en uformel mailadresse skal forstås, en e-mail som ikke indeholder ens navn, men måske indeholder ord som beskriver ens følelser, humør, kælenavne og lignende: ex. ”Jeg-elsker_katte@gmail.com”. Ikke mindst kan de uformelle også indeholde forskellige tegn: eksempelvis underscores og tal. Det vil sige, at mailadressen generelt afviger fra ens navn.

Flere rekrutteringsfirmaer blev anvendt, og resultaterne viste at ansættelses-scoren (dvs. sandsynligheden for at blive ansat) var signifikant lavere blandt de ansøgere som anvendte en uformel mailadresse – og faktisk havde det lige så stor betydning som stavefejl, og større effekt end valg af skrifttype.

Så bruger du i øjeblikket en ”uformel” mailadresse når du sender CV og ansøgninger afsted, kunne det måske være et forsøg værd, at skifte til en mailadresse som blot indeholder dit navn og/eller efternavn eller så tæt på som muligt. Og ikke mindst: så vidt muligt undgår stavefejl.

Link til undersøgelse.